Знищення комах, боротьба з комахами. Послуги з дезінсекції Єкатеринбург

21.10.2015

Знищення комах

Синантропні членистоногі — це різні групи комах, кліщів, що мешкають в населених пунктах поруч з людиною і так чи інакше впливають на його життєдіяльність. Одні комахи епідеміологічно значимі, так як переносять збудників інфекційних захворювань або сприяють їх розповсюдженню (воші, комарі, кліщі, мухи), інші заподіюють людям занепокоєння, порушуючи сон, викликаючи подразнення шкіри (комарі, клопи), або створюють антисанитарную обстановку (ри-жиє і чорні таргани, мурашки), треті забруднюють харчові продукти або наносять біопошкодження різних матеріалів.

Знищення комах, боротьба з комахами. Послуги з дезінсекції Єкатеринбург

У нашому місті в будинках, де люди знаходяться постійно, виявлено понад 80 видів членистоногих, серед яких крім синантропних (таргани, мухи, мурашки, кровоссальні блохи, міські комарі, щурячі кліщі) зустрічаються шкідники запасів деревини, тканин (хрущаки, точильники, мукоеды, кожееды, міль тощо), а також екзотичні комахи, завезені з імпортними товарами (деякі види тарганів, мурашок).

Поширенню членистоногих в приміщеннях сприяє утримання декоративних птахів та до-німи тварин. Збільшення чисельності гризунів (щурів, мишей) призвело до поширення щурячих бліх, щурячих кліщів, які з місць концентрації гризунів мігрують в житлові і виробничі приміщення.

Головний нормативний документ

З комахами борються по-різному. Роботи по дезинсекції в житлових, виробничих та інших по-мещениях регламентують Санпін 3.5.2.1376-03 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до організації та проведення дезінсекційних заходів проти синантропних членистоногих». Згідно з санітарними правилами, дезінсекція проводиться скрізь — в будівлях (виробничих, житлових приміщеннях), спорудах, на транспорті, на території міських і сільських поселень, прилеглих до них ділянках відкритої природи, включаючи водойми.

Основні методи боротьби з комахами

Заходи по боротьбі з комахами (домашні комахи) поділяють на профілактичні і винищувальні. Мета профілактичних заходів — створення умов, що перешкоджають проникненню членистоногих в приміщення або несприятливих для їх проживання і розмноження. Профілактичні заходи поділяють на інженерно-будівельні, санітарно-технічні та санітарно-гігієнічні. При проектуванні і будівництві будівель здійснюються інженерно-будівельні та санітарно-технічні заходи, що виключають можливість доступу синантропних членистоногих в будови і перешкоджають їх розселення.

До числа основних заходів щодо захисту об’єктів від синантропних членистоногих (насекомык в квартирі) відносять пристрій автономних вентиляційних систем, герметизацію швів і стиків плит і міжповерхових перекриттів, місць введення і проходження електропроводки, санітарно-технічних та інших комунікацій через перекриття, стіни та інші огородження. Санітарно-гігієнічні заходи загальновідомі: це дотримання чистоти в приміщеннях, регулярне проведення косметичного ремонту, створення перешкод для доступу мух, тарганів, домових мурашок до їжі і воді, правильно організовані збір харчових відходів та їх видалення з об’єктів.

Задовільний санітарне утримання приміщень — вирішальна профілактична міра в боротьбі з мухами. Наявність мух на підприємствах громадського харчування в холодну пору року свід-чить не тільки про незадовільному санітарному утриманні об’єкта, але і про існування місць їх виплоду.

Якщо комахи вже заселили ваші приміщення (комахи в будинку)

Винищувальні заходи включають в себе наступне:

— попереднє санітарно-епідеміологічне обстеження з метою визначення наявності комах, їх видів, виявлення місць локалізації та чисельності;

— контрольні обстеження з метою своєчасної реєстрації фактів наявності комах і засе промисловості ними приміщень;

— вибір методу боротьби з членистоногими і розробка тактики;

— безпосереднє проведення винищувальних робіт;

— контроль ефективності проведених заходів.

Можна самим проводити дезінсекцію?

Дезінсекційні заходи можуть проводити спеціалізовані організації різних форм власності, фізичні особи, а також населення (засобами, дозволеними для застосування в побуті). Співробітники організацій, а також фізичні особи, які займаються дезінсекцією, повинні мати спеціальну професійну підготовку.

При укладанні договору на проведення дезінсекційних робіт лікар-дезинфектолог організації-виконавця дезінсекційних робіт зобов’язаний провести попереднє санітарно-епідеміологічне обстеження об’єкта. При цьому слід з’ясувати його санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан, заселеність об’єкта і суміжних з ним будівель комахами, визначити обсяг і методики робіт, підібрати найбільш ефективні і не забруднюють навколишнє середовище дезінсекційні засоби.

За результатами обстеження складають спеціальний акт. На адресу адміністрації об’єкта повинні бути підготовлені пропозиції щодо усунення виявлених санітарно-технічних недоліків, забезпе-безпечення доступу персоналу в усі приміщення, де передбачається провести дезінсекційні роботи.

Обов’язки адміністрації

Знищення комах в магазинах, на підприємствах громадського харчування, комунальних об’єк-ектах (перукарні, салони краси, лазні, сауни, басейни, аквапарки) проводиться, як правило, в санітарні дні. В освітніх установах для дітей і підлітків дезінсекцію здійснюють відсутність учнів і персоналу після закінчення роботи дитячого закладу, у вихідні дні.

Перед проведенням дезінсекції спеціаліст або організація, що виконує дезінсекцію, інформує адміністрацію об’єкта про дату, час її проведення, застосовуваних засобах і запобіжні заходи. Адміністрація об’єкта, на якому проводяться дезінсекційні роботи, для забезпечення безпеки персоналу та створення умов для якісного виконання робіт зобов’язана здійснити наступне:

— призначити з числа працівників об’єкта відповідального за проведення дезінсекційних робіт (особа, відповідальна за проведення дезінсекційних робіт, повинно бути зазначено в програмі вироб-водственного контролю за дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів);

— переконатися в справному стані сходів, підлоги, освітлення, вентиляції;

— забезпечити доступ фахівців, що проводять дезінсекцію, у всі без винятку приміщення і будови об’єкта, а також до стін, кутів і технічним вводах.

Для цього слід звільнити постійні проходи шириною не менше 70 см уздовж стін, між штабелями харчових продуктів та інших вантажів. При неможливості створення таких проходів дезинсек-традиційна обробка в приміщеннях повинна проводитися перед їх завантаженням, але не рідше одного разу на два місяці.

Крім того, адміністрація об’єкта повинна організувати проведення вологого прибирання усіх приміщень, що підлягають дезінсекції, напередодні її проведення. Нагадаємо, що з них необхідно винести продукти і посуд (при неможливості видалення їх слід щільно закрити).

Дезінсекційні заходи на об’єктах завжди проводять у присутності представника пекло адміністрації (замовника). Представнику адміністрації повинні бути представлені інструкції щодо застосування тих коштів, які будуть використані для проведення винищувальних заходів, а також детальна інформація про те, коли необхідно видалити дезинсекційне засіб, протягом якого часу здійснювати провітрювання оброблених приміщень. До речі зауважимо, що для боротьби з тарганами виконавці дезінсекційних робіт нерідко протягом року використовують один і той же засіб, що може призвести до появи в цих комах стійкості до нього. На це варто звернути увагу.

Заборонні заходи

У місцях проведення обробки забороняється присутність осіб, що не мають відношення до цього заходу. Після його закінчення складають акт прийому-здачі робіт, в якому обов’язково укази-вають площі оброблених приміщень, найменування та кількість витраченого препарату.

Для кожної категорії об’єктів існують певні вимоги, регламент,юуо_/е т_оды обробки, застосування дезінсекційних засобів визначеного класу небезпеки, форми їх застосування і т. п. але в будь-якому випадку дезінсекційні роботи повинні бути не тільки ефективними, але і безпечними.

В лікувально-профілактичних та дитячих закладах, школах, закладах відпочинку та оздоровлення дітей застосовують найбільш безпечні для людини дезінсекційні середови

«за — тільки інсектициди IV класу небезпеки. У присутності хворих проводити дезінсекцію методом зрошення або опылевания, тобто застосовувати дезінсекційні засоби у формі порошків, заборонено. Для боротьби з комахами в таких ситуаціях слід використовувати пастки різних типів, у тому числі з феромонами, і інсектицидні гелі.

На підприємствах громадського харчування і в побуті не допускається використання коштів II класу небез-ності (високонебезпечних). На інших об’єктах з такими препаратами може працювати тільки навчений персонал.

При боротьбі з тарганами дезінсекційні засоби наносять методом зрошення в місцях проживання комах (щілини уздовж плінтусів, труб водопровідної, опалювальної, каналізаційної систем, за дверними коробками, в місцях кріплення раковин, батарей, розподільних щитів, полиць тощо) і на шляху їх пересування. Дезінсекцію проводять при закритих кватирках і вікнах. Після закінчення роботи приміщення провітрюють.

Прибирання в приміщеннях проводять не раніше ніж через 8-12 годин після дезінсекції та не пізніше ніж за 3 години до того, як на об’єкті планується почати звичну діяльність.

Вимоги до збирання

Після обробки приміщення слід прибирати при відкритих вікнах або кватирках або при включений-ної припливно-витяжної вентиляції. Тривалість провітрювання встановлюють у відповідності з інструкцією по застосуванню використаного при дезінфекції препарату.

Дезінсекційні заходи проти бліх і гамазовых кліщів (щурячих, мишачих, пташиних) проводять в приміщеннях, де вони нападають на людей, а також у підвальних та інших приміщеннях будівлі, де можуть мешкати гризуни, собаки, кішки, службовці прокормителями бліх і кліщів. У цих випадках поряд з дезінсекцією обов обов’язково проведення дератизації та санітарно-технічні заходи тий, спрямованих на усунення можливостей проживання за мещениях бродячих тварин, диких птахів, гризунів.

Після проведення винищувальних заходів виконавець в строки, зазначені в інструкції по застосуванню інсектицидного засобу, зобов’язаний провести контрольне обстеження для визначення ефективності обробки. Об’єкт вважається звільненим від комах, якщо вони відсутні у всіх приміщеннях більше одного місяця (для мух), більше двох місяців (для тарганів, бліх, гамазовых кліщів).

Контрольні обстеження

Навіть при виконанні всіх необхідних санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів виключити проникнення комах в будинку неможливо, так як вони можуть бути завезені в упаковках з харчовими продуктами, різними товарами, матеріалами і т.п. Тому на всіх об’єктах для своєчасного виявлення фактів наявності комах проводяться контрольні обстеження.

Кратність контрольних обстежень становить для підприємств торгівлі, громадського харчування, харчової промисловості, заселених членистоногими, 4 рази на місяць, не заселених членистоногими -2 рази на місяць. Для лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закладів, шкіл, закладів відпочинку і оздоровлення дітей, об’єктів комунально-побутового призначення періодичність таких обстежень -2 рази на місяць, для інших об’єктів — 1 раз на місяць.

Систематичні планові обстеження дозволяють своєчасно виявити присутність комах, можливі шляхи їх міграції і провести вибіркові обробки. Це особливо важливо для підприємств харчової промисловості, де суцільні обробки можуть здійснюватися тільки під час ремонту підприємства або зупинки технологічного процесу, а також в ЛПУ. На великих об’єктах доцільно мати план-схему, на якій слід позначити місця локалізації членистоногих і потенційні шляхи їх пересування, а також відобразити графік проведення дезінсекційних заходів.

Особливості дезінсекції на складах

Необхідно зазначити, що проведення дезінсекційних робіт в складських приміщеннях досить складно. Склади вельми привабливі не тільки для синантропних членистоногих, але і для багатьох інших шкідників запасів.

Для підвищення ефективності дезінсекційних робіт склад періодично необхідно звільняти від товару і у проміжках між завантаженнями проводити санітарну обробку приміщень, обладнання (палети, стелажі), оборотної тари з застосуванням дезінфікуючих засобів. Після обробки на чисті поверхні наносять дезинсекційне засіб тривалого (пролонгований-ного) дії. Межзагрузочные або предза-грузочные обробки складів інсектицидними препаратами пролонгованої дії значно знижують ризик заселення складу багатьма видами шкідників. Однак такі обробки можливі не на всіх складах.

В складських приміщеннях, на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування для боротьби з літаючими комахами особливої уваги заслуговує застосування інсектицидних ультрафіолетових ламп різних видів. В даний час відомі лампи розрядного дії, в яких комахи знищуються електричним струмом, і лампи з клейовими пластинами — до них комахи, залучені певною довжиною хвилі, прилипають.

Ультрафіолетове інсектицидну обладнання деяких виробників, що випускається в по-следние роки, забезпечується захисним пластиковим кожухом, не дозволяє при раптовому порушенні цілісності осколкам розлітатися. В процесі експлуатації ультрафіолетові лампи змінюють спектр і втрачають привабливість для комах, тому таке обладнання підлягає заміні не рідше одного разу на рік.

Сучасний рівень знань і можливості виконавців дезінфекційних послуг дозволяють повністю звільнити будівлі і приміщення від синантропних членистоногих. Щоб успішно вирішувати цю задачу, потрібні підвищена відповідальність адміністрації об’єктів за дотримання санітарних норм утримання будівель і приміщень, а також поліпшення якості та ефективності дезінсекційних заходів.

Компанія «Центр послуг санітар» пропонує весь спектр послуг в області проведення дезінсекції. Завдяки висококваліфікованому персоналу, величезному досвіду роботи і використання кращих препаратів ми гарантуємо Вам повне позбавлення від членистоногих шкідників.

Короткий опис статті: комахи в квартирі

Джерело: Знищення комах, боротьба з комахами. Послуги з дезінсекції Єкатеринбург

Також ви можете прочитати