«Життя комах.

01.10.2015

«Життя комах»
Номінація «Презентації в педагогічному процесі ДНЗ»

Даний посібник призначений для роботи з дітьми 5 — 6 років, мають стійкі недоліки в мовному розвитку. Посібник може бути використаний педагогами і батьками для закріплення знань, отриманих в рамках лексичної теми «Комахи».

Мета: Розширення і вдосконалення активного словника з лексичної теми: «Комахи».

  • Залучення дитину до спостереження за життям комах;
  • розвиток навичок правильного вживання узагальнювального поняття «Комахи»;
  • закріплення вміння розрізняти комах (метелики, жуки, бабки і. т. д.);
  • диференціація комах за місцем проживання;
  • закріплення уявлень про користь (шкоду) комах для людей і рослин;
  • розвиток зорового сприйняття, уваги, тренування навички впізнавання предмета за його контурного зображення;
  • удосконалення навички правильного вживання граматичних категорій: Н. п. од. числа іменників, узгодження іменника з числівником; зменшувально-ласкательной форми іменника;
  • формування інтересу і позитивного ставлення до безпосередньо освітньої діяльності.

Додаток: Презентація .

Автор: Паніна Марина Олександрівна, вчитель-логопед ГБОУ ЗОШ №9 СПДБ «Джерельце», р. Новокуйбишевськ Самарській області. Стаж роботи 10 років.

Короткий опис статті: картинки комах Даний посібник призначений для роботи з дітьми 5 – 6 років, мають стійкі недоліки в мовному розвитку.

Джерело: «Життя комах» — Педагогічний портал «дитинство»

Також ви можете прочитати