Робоча програма гуртка з географії 6класс, Мої файли , файли, вчитель географії Пальчик Р.

20.02.2017

Пояснювальна записка

Справжня програма призначена для організації навчання основ географічних знань учнів. Ця програма особливо актуальна якщо на вивчення основного предмета в 6классе в шкільному навчальному плані дан 1година на тиждень. Це перший рік вивчення географії навчаються і те, як вони освоять предмет і навчаться застосовувати отримані знання залежить подальше розуміння предмета.

Як підвищити інтерес учнів до вивчення шкільного курсу географії? Це питання хвилює багатьох вчителів. Один із шляхів вирішення цієї проблеми — позакласна робота, яка є невід’ємною складовою навчально — виховного процесу.

Добре організовані і цікаво проведені заняття гуртка «Цікава географія» допомагають збагатити знання дітей, сприяють розвитку індивідуальних якостей, розкриттю талантів.

Участь школярів у заняттях гуртка відкриває широкі можливості для формування практичних навичок роботи з картою, книгою та іншими джерелами інформації, а колективна робота над творчими проектами та дослідженнями є важливим моментом цієї діяльності, допомагає легше освоїти і добре запам’ятати наукову інформацію, формує колектив однодумців, вчить дітей спілкуватися з однолітками. відстоювати свою точку зору.

В основі гуртка лежить метод проектної діяльності учнів .

Діяльність учнів може бути:

— індивідуальної;

— парної;

— груповий.

Програма призначена для дітей 6кл. Обсяг програми складає 34часов, 1 год

в тиждень і розрахована на 1 рік.

Цілі та завдання програми:

1. Розширення і поглиблення знань учнів з географії.

2. Розвиток в учнів інтересу до предмета, допитливості, творчих здібностей.

3. Вироблення практичних навичок по роботі з різними географічними картами.

4. Формування умінь самостійно здобувати знання, використовуючи різні географічні джерела

5. Закріплення і застосування раніше отриманих знань з навколишнім світом та природознавства, інформатики, математики.

6. Формування навичок використання інтернет ресурсів з географії.

7. Вироблення навичок роботи в групі, в колективі, вміння висловлювати свою думку та логічно обґрунтовувати,

8. Розвиток спостережливості, дослідницьких навичок, любові до природи і гуманного ставлення до навколишнього світу.

Основні напрями та зміст діяльності.

Засвоєння ряду загальних понять, передбачених програмою початкового курсу фізичної географії представляє деякі труднощі для учнів. Існуючі труднощі у деяких випадках негативно позначаються на засвоєнні програмного матеріалу і гальмують розвиток інтересу до географії.

По цих причин тематика географічного гуртка складена з розрахунком підвищення інтересу до вивчення важких питань програми. Цілі та завдання діяльності гуртка досягаються шляхом конкретизації загальних понять, яка здійснюється за допомогою вивчення певних географічних об’єктів і явищ.

Форми роботи різноманітні — бесіди, конкурси, екскурсії, ігри, теоретичні заняття. Вони припускають колективні, групові, індивідуальні форми роботи з дітьми.

Прогнозовані результати

В результаті навчання на заняттях гуртка учні набудуть знання про природних і антропогенних визначні пам’ятки світу та Росії:

— історію їх виникнення,

— їх архітектурі,

— їх географії;

набудуть практичні навики й уміння :

— роботи з картою,

— роботи з довідковою, науково — популярною літературою, Інтернет — ресурсами,

Основний зміст програми

Тема 1. Введення — 1 година

— знайомство з діяльністю гуртка, планування.

Тема 2. Орієнтування на місцевості — 11 годин

— історія винаходу компаса

— вправи і рух на місцевості з компасом і без нього

— визначення напрямків, відстаней за планом місцевості та картою

— розв’язання географічних задач на визначення координат.

Тема 3. Життя земної кори — 5 годин

— сучасні гіпотези про походження гір на землі.

— вулкани, гейзери, гарячі джерела.

— землетрусу.

— різноманітність форм рельєфу на Землі.

— рельєф своєї місцевості.

Тема 4. Блакитна планета -7часов.

— сучасні способи вивчення морів і океанів.

— водяні смерчі, бурі й урагани в море..

— рослинний і тваринний світ океанів і морів.

— таємниці Світового океану.

— найбільші річки Землі.

— найбільші озера землі, озера-дивовижі.

Тема5. Повітряне покривало — 5годин.

— сучасні методи вивчення атмосфери.

— обробка і оформлення результатів спостереження за погодою.

— грізні явища в атмосфері.

— місцеві ознаки і прикмети для передбачення погоди

Тема 6: Зелена планета -5годин.

— екстремальні умови в природі та пристосування людини і живих організмів до життя в складних природних умовах.

Короткий опис статті: проект тварини рекордсмени

Джерело: робоча програма гуртка з географії 6класс — Мої файли — Мої файли — вчитель географії Пальчик Р. А.

Також ви можете прочитати