• Різне

  Робоча програма гуртка з географії 6класс, Мої файли , файли, вчитель географії Пальчик Р.

  20.02.2017

  Пояснювальна записка

  Справжня програма призначена для організації навчання основ географічних знань учнів. Ця програма особливо актуальна якщо на вивчення основного предмета в 6классе в шкільному навчальному плані дан 1година на тиждень. Це перший рік вивчення географії навчаються і те, як вони освоять предмет і навчаться застосовувати отримані знання залежить подальше розуміння предмета.

  Як підвищити інтерес учнів до вивчення шкільного курсу географії? Це питання хвилює багатьох вчителів. Один із шляхів вирішення цієї проблеми — позакласна робота, яка є невід’ємною складовою навчально — виховного процесу.

  Добре організовані і цікаво проведені заняття гуртка «Цікава географія» допомагають збагатити знання дітей, сприяють розвитку індивідуальних якостей, розкриттю талантів.

  Участь школярів у заняттях гуртка відкриває широкі можливості для формування практичних навичок роботи з картою, книгою та іншими джерелами інформації, а колективна робота над творчими проектами та дослідженнями є важливим моментом цієї діяльності, допомагає легше освоїти і добре запам’ятати наукову інформацію, формує колектив однодумців, вчить дітей спілкуватися з однолітками. відстоювати свою точку зору.

  В основі гуртка лежить метод проектної діяльності учнів .

  Діяльність учнів може бути:

  — індивідуальної;

  — парної;

  — груповий.

  Програма призначена для дітей 6кл. Обсяг програми складає 34часов, 1 год

  в тиждень і розрахована на 1 рік.

  Цілі та завдання програми:

  1. Розширення і поглиблення знань учнів з географії.

  2. Розвиток в учнів інтересу до предмета, допитливості, творчих здібностей.

  3. Вироблення практичних навичок по роботі з різними географічними картами.

  4. Формування умінь самостійно здобувати знання, використовуючи різні географічні джерела

  5. Закріплення і застосування раніше отриманих знань з навколишнім світом та природознавства, інформатики, математики.

  6. Формування навичок використання інтернет ресурсів з географії.

  7. Вироблення навичок роботи в групі, в колективі, вміння висловлювати свою думку та логічно обґрунтовувати,

  8. Розвиток спостережливості, дослідницьких навичок, любові до природи і гуманного ставлення до навколишнього світу.

  Основні напрями та зміст діяльності.

  Засвоєння ряду загальних понять, передбачених програмою початкового курсу фізичної географії представляє деякі труднощі для учнів. Існуючі труднощі у деяких випадках негативно позначаються на засвоєнні програмного матеріалу і гальмують розвиток інтересу до географії.

  По цих причин тематика географічного гуртка складена з розрахунком підвищення інтересу до вивчення важких питань програми. Цілі та завдання діяльності гуртка досягаються шляхом конкретизації загальних понять, яка здійснюється за допомогою вивчення певних географічних об’єктів і явищ.

  Форми роботи різноманітні — бесіди, конкурси, екскурсії, ігри, теоретичні заняття. Вони припускають колективні, групові, індивідуальні форми роботи з дітьми.

  Прогнозовані результати

  В результаті навчання на заняттях гуртка учні набудуть знання про природних і антропогенних визначні пам’ятки світу та Росії:

  — історію їх виникнення,

  — їх архітектурі,

  — їх географії;

  набудуть практичні навики й уміння :

  — роботи з картою,

  — роботи з довідковою, науково — популярною літературою, Інтернет — ресурсами,

  Основний зміст програми

  Тема 1. Введення — 1 година

  — знайомство з діяльністю гуртка, планування.

  Тема 2. Орієнтування на місцевості — 11 годин

  — історія винаходу компаса

  — вправи і рух на місцевості з компасом і без нього

  — визначення напрямків, відстаней за планом місцевості та картою

  — розв’язання географічних задач на визначення координат.

  Тема 3. Життя земної кори — 5 годин

  — сучасні гіпотези про походження гір на землі.

  — вулкани, гейзери, гарячі джерела.

  — землетрусу.

  — різноманітність форм рельєфу на Землі.

  — рельєф своєї місцевості.

  Тема 4. Блакитна планета -7часов.

  — сучасні способи вивчення морів і океанів.

  — водяні смерчі, бурі й урагани в море..

  — рослинний і тваринний світ океанів і морів.

  — таємниці Світового океану.

  — найбільші річки Землі.

  — найбільші озера землі, озера-дивовижі.

  Тема5. Повітряне покривало — 5годин.

  — сучасні методи вивчення атмосфери.

  — обробка і оформлення результатів спостереження за погодою.

  — грізні явища в атмосфері.

  — місцеві ознаки і прикмети для передбачення погоди

  Тема 6: Зелена планета -5годин.

  — екстремальні умови в природі та пристосування людини і живих організмів до життя в складних природних умовах.

  Короткий опис статті: проект тварини рекордсмени

  Джерело: робоча програма гуртка з географії 6класс — Мої файли — Мої файли — вчитель географії Пальчик Р. А.

  Також ви можете прочитати