Інструкція по боротьбі з шкідниками хлібних запасів

27.09.2015

Інструкція по боротьбі з шкідниками хлібних запасів

Узгоджено

Заступник Головного

державного

санітарного лікаря СРСР

в. І. ЧИБУРАЕВ

11 липня 1991 року

Інструкція розроблена спеціалістами лабораторії захисту від шкідників і санітарної охорони зернопродуктів Всесоюзного науково-дослідного інституту зерна та продуктів його переробки (ВНІІЗ) ВНПО «Зернопродукт» на підставі матеріалів науково-дослідних робіт ВНІІЗ, Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни і токсикології пестицидів, полімерних матеріалів та пластичних мас (ВНДІГІНТОКС), Кубанського і Казахського філій ВНІІЗ, Всесоюзного науково-дослідного інституту комбікормової промисловості (ВНИИКП) і передового досвіду підприємств хлібопродуктів та експедицій по захисту хлібопродуктів.

Інструкція розрахована для застосування на комбінатах хлібопродуктів, хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, хлібозаводах, у колгоспах, радгоспах та інших організаціях і на підприємствах, де необхідно проведення заходів боротьби з шкідниками хлібних запасів.

ВВЕДЕННЯ

Забезпечення збереження державних запасів хліба без втрат і зниження якості — завдання першорядної значущості для народного господарства країни. Найважливішою частиною цієї роботи є захист зерна і зернових продуктів від знищення і псування шкідливими комахами, кліщами, гризунами.

Основу системи заходів по захисту хлібопродуктів від шкідників, здійснюваних на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, повинні складати профілактичні та господарські заходи, що передбачають високу культуру зберігання, обробки та переробки зернових продуктів, а саме: справний стан зерносховищ, виробничих будівель, споруд та обладнання; підтримання на підприємствах суворого санітарного порядку; правильне ведення технологічних процесів обробки і переробки зерна; своєчасну сушіння та очищення зерна, охолодження зерна та продуктів його переробки; систематичне спостереження за станом зберігається зерна та продуктів його переробки, своєчасне та ефективне їх знезараження в разі виявлення шкідників.

Одним з найважливіших заходів, які забезпечують попередження зараженість борошна шкідниками хлібних запасів, є комплексна дезінсекція об’єктів при підготовці технічної бази підприємств до приймання хліба нового врожаю — одночасне знезаражування зерносховищ, машин, зерносушарок, територій, складського інвентарю, залишків зерна, зараженого шкідниками, відходів і т. п. що служить джерелом зараження зернопродуктів.

В цілях запобігання надходження в державні ресурси зерна, зараженого шкідниками хлібних запасів, від колгоспів, радгоспів та інших господарств хлібоприймальні та зернопереробні підприємства повинні рекомендувати господарствам і місцевим сільськогосподарським органам обов’язково щорічно знезаражувати до початку збирання врожаю струму, зернозбиральні та інші машини, транспорт, зерносховища, а також здійснювати суворий контроль доставляється господарствами зерна на зараженість шкідниками хлібних запасів.

1. ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЗАРАЖЕНІСТЬ ШКІДНИКАМИ ХЛІБНИХ ЗАПАСІВ
1.1. Загальні відомості про шкідників хлібних запасів

До шкідників хлібних запасів відноситься ряд видів тварин, як безхребетних, так і хребетних, з класів павукоподібних (деякі види кліщів), комах (деякі види жуків та метеликів), птахів (горобці і голуби) та ссавців (мишоподібні гризуни).

Відомо понад 300 видів тварин, пошкоджують хлібні запаси. З них найбільш поширеними є кілька десятків видів (табл. 1.1, рис. 1.1 — 1.3 — не наводяться).

Короткий опис статті: комахи в будинку

Джерело: Інструкція по боротьбі з шкідниками хлібних запасів

Також ви можете прочитати