Етапи розвитку бджільництва Мегаобучалка

20.02.2017

Етапи розвитку бджільництва

Бджоли — громадські комахи

Конспект уроку

·освітні: сформувати знання про біологічні особливості медоносної бджоли у зв’язку з її суспільним способом життя; розповісти про її ролі в природі та житті людини;

·розвиваючі: формування вмінь формулювати питання «незнання» і висунення по ньому гіпотези, вміння працювати з термінами, таблицями;

·виховні: виховання толерантного ставлення до думки товаришів при роботі в групах.

·розкрити практичне значення бджільництва,

·продовжити формування вмінь працювати з підручником та додатковими матеріалами,

·продовжити відпрацьовувати стратегію самостійного перекладу «незнання» в «знання-розуміння» з допомогою евристик програми «Творча компетентність»,

·продовжити формування вмінь творчого мислення.

·пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий.

Форми організованої діяльності:

·фронтальна бесіда, розповідь, індивідуальна робота з таблиці, групова форма.

Джерела формування знань:

·підручник, дидактичні матеріали (таблиці, схеми, малюнки), наочні посібники.

Розвиток пізнавального інтересу до предмета:

·розповідь учителя, проблемні питання.

Обладнання: підручник «Біологія: 7 клас: у 2 ч. Ч. 1 / В. М. Константинова, В. Р. Бабенко, В. С. Кучменко — 3-е изд. перераб. -2009» [3] ; дидактичні картки Резнікової В. З. «Тварини, частина 1» [4]. таблиця «Характеристика бджолиної сім’ї», картки із проблемними ситуаціями, уривок мультфільму «Вінні-Пух», лялька-бджола ( з мультфільму «Бі Муві: медова змова», виробництво кінокомпанії Drim Works, 2007) .

I. Перевірка домашнього завдання.

Робота з дидактичним картками №№ 93 (1, 2, 3), 94 (2), 95 (2) [4] .

II. Актуалізація знань.

На попередніх уроках ми почали вивчати самий численний тип тварин — тип Членистоногі, що включає близько 1,5 млн. видів.

Який з трьох (що вивчаються в школі) класів типу Членистоногі найбільш численний? (Клас Комахи, близько 1 млн. видів)

По будові комах поділяють на загони, способу життя можна виділити групи корисних комах-запилювачів, шкідливих — що наносять шкоду сільськогосподарським рослинам, комах-паразитів та ін Більшість з них веде одиночний спосіб життя. А сьогодні ми розглянемо групу суспільних комах.

Яких суспільних комах ви знаєте?

(терміти, джмелі, оси, бджоли, мурашки)

Сьогодні героями нашого уроку будуть бджоли .

III. Вивчення нового матеріалу.

Записуємо тему уроку в зошит.

Нам для роботи потрібен кілька аналітиків. які будуть відзначати на окремому листку, на їх думку, важливе з почутого на уроці. (Вибираємо 3-х аналітиків, кожен з них отримує аркуш із наступними розділами для заповнення).

1. Нова інформація.

2. Цікава інформація.

3. Які проблеми залишилися невирішеними?

Значення медоносної бджоли у природі та житті людини.

ляльку-бджолу з мультфільму «Бі Муві: медова змова». Запитати хлопців про життя бджіл у фільмі. В кінці уроку дайте відповідь на питання: яке невідповідність з біологічної точки зору ми бачимо в будові бджоли Бі Муві? (У ляльки-бджоли — дві пари ніг.)

А крім мультфільмів і передачі «У світі тварин», хто-небудь стикався близько з життям бджіл? (Відповіді учнів.)

Яке ж значення бджіл у природі та житті людини? Давайте запишемо (на дошці і в зошитах).

Значення бджіл

у природедля людини

опылениемед, віск

растенийпрополис

маточне молочко

бджолина отрута

Так чому ж цих комах називають суспільними?

Цих комах називають громадськими, тому що їх спільнота являє собою одну велику розвинену сім’ю, тому що вони діляться їжею один з одним, спільно доглядають за личинками, охороняють гніздо. Розглянемо їх життя на прикладі бджолиної сім’ї.

Етапи розвитку бджільництва.

На дошці кріпиться аркуш з такими словами — підказками: ЛІТОПИСИ, МЕД, ВІСК, ХУТРА, БОРТНИЦТВО, РОЗБІРНИЙ ВУЛИК

Запитання для бесіди :

1. Звідки ми могли дізнатися інформацію про те, що бджола з незапам’ятних часів стала домашнім тваринам людини?

2. З тих же джерел дізналися про головних предметах торгівлі на Русі?

3. А чим платили дань, податі і податки?

4. Що використовували стародавні слов’яни замість цукру, а що — для світу?

5. Як називалося давнє бджільництво?

6. Що винайшов в 1814 році український поміщик Петро Іванович Прокопович? (див. підручник стор 141, рис. 105 А)

З давніх часів людину цікавило: звідки у бджіл береться віск для будівництва сот? Чому у сот саме така форма? Як відбувається розвиток бджіл? «Старовинні вулики мало чим відрізнялися від лісового дупла, і тому внутрішнє життя бджолиної сім’ї залишалася непомітною для бджоляра.

Після винаходу розбірних рамкових вуликів вивчення життя бджіл відкриває перед спостерігачами низку надзвичайно цікавих і своєрідних біологічних явищ, яких ми не зустрінемо у тварин інших груп» [5] .

Але повернемося до древнім слов’янам.

Ситуація 1. В старовину бджолярі розвішували вулики на деревах у лісі або поруч з лісом. Але ведмеді часто руйнували вулики. Як бджолярі зберігали вулики від розорення?

(Учні висловлюють свої припущення, висувають гіпотези.)

Підказки :

1. Ведмідь сам заважає собі взяти мед.

2. Механічне пристосування, що заважає мишка дістатися до вулика.

Рішення: Ведмеді піднімаються по стовбуру там, де немає сучків. З цієї сторони дерева нижче вулика підвішують тяжкі цурки. Діставшись до неї, ведмідь хвацько відштовхує «перешкода». Колода тут же повертала удар мишкові: чим сильніше толкнешь — тим сильніше вдарить. Нарешті, осатанілий і знесилений ведмідь звалюється на землю. [6]

3. Склад бджолиної сім’ї .

А тепер давайте розглянемо склад бджолиної сім’ї. Відкрийте дидактичну картку № 97 . На рис. 1 три різних представника бджолиної сім’ї. Спробуйте вгадати хто з них хто. Один з учнів зачитує уривок тексту з підручника (стор 140-141): «Сім’я може нараховувати від 50 до 100 тис. особин. Більшість комах — робочі бджоли — це безплідні самки, у яких яйцеклад видозмінений служить жалом. Вони будують стільники, чистять вулик, збирають нектар, доглядають за маткою і личинками, охороняють вулик від ворогів. Живуть 1 теплий сезон.

бджолиної сім’ї головна бджола — матка. яка відкладає яйця до 2000 на добу. Крупніше робочих бджіл, живе близько 5 років. Навесні (у травні-червні) з лялечок з’являється нова матка і кілька десятків самців —трутнів (бджола середньої величини, з дуже великими очима): ніякої участі в роботі не беруть, основне завдання — запліднення матки. Восени їх проганяють і вони гинуть».

Якими літерами позначені різні представники? (а — матка, б — робоча бджола, в — трутень)

Етапи розвитку бджільництва Мегаобучалка

Короткий опис статті: особливості способу життя бджоли

Джерело: Етапи розвитку бджільництва — Мегаобучалка

Також ви можете прочитати