ЕНТОМОЛОГІЯ

04.08.2015

ЕНТОМОЛОГІЯ

ЕНТОМОЛОГІЯ (від грец. entomon—комаха і logos—наука), наука, що вивчає комах. Кілька десятків років тому Е. охоплювала вивчення всіх взагалі членистоногих (Arthropoda), але потім спеціалізувалася виключно на комах (Insecta). Обсяг Е. як науки досить великий, оскільки комахи домінують за кількістю видів над усіма іншими тваринами. Так, із загального числа 675 000 видів членистоногих налічується комах 625 000 видів. У той же час фауна комах далеко не вичерпана вивченням. Комахи досить широко поширені і відомі завдяки красі зовнішнього вигляду, величезною шкодочинності або, навпаки, користь їх.—Е. як наука бере свій початок з 17 ст. коли завдяки застосування збільшувальних приладів можливо було розпочати вивчення будови та метаморфозу комах. Мальпігі і Сваммердам (Мальпігі, Swammerdam) були основоположниками цього напряму наукового дослідження. Сваммердам залишив класичний працю «Biblia naturae», більша частина якого присвячена комах. Подальший розвиток Е. забезпечили Реомюр (Reaumur) у Франції, Резель фон Розенгоф (Rosel von Rosenhof) в Німеччині, де Геер (de Geer)—в Швеції. Штраус-Дюркгейм (Straus-Durkheim) застосував принцип сравнительноанат. вивчення комах. Цей напрямок було в наступному столітті особливо сильно розвинене Л. Дюфуром (L. Dufour). Ще більшого розвитку досягло систематичне вивчення комах та вивчення фауни їх у різних місцях. У зв’язку з величезним практичним значенням комах потужної гілкою Е. стало вивчення екології комах, в свою чергу тісно пов’язане з анат.-физиол. дослідженнями цих істот. Знахідки значної кількості копалин залишків комах (відбитки, комахи в бурштині) дали матеріал для розвитку палеоэнтомологии, що розкриває філогенетичні відносини різних груп комах. Е. зазвичай поділяють на Е. теоретичну і прикладну. Теоретична Е. вивчає комах «як таких», тоді як Е. прикладна оперує з видами, що мають те або інше практичне значення і службовцями об’єктами боротьби, або, навпаки розведення. Таке розмежування Е — є умовним, т — к. значення багатьох видів комах ще не відомо. Залежно від характеру користі або шкоди, завданої комахами, в Е. диференцируются спеціальності: с. х. Е. займається комахами, корисними або шкідливими в сільському господарстві, Е. ветеринарна зосереджує свою увагу на шкідників тваринництва; нарешті Е. медична вивчає шкідників здоров’я людини (отруйні комахи, паразити, переносники інфекцій та інвазій та ін).—У зв’язку з теоретичною і практичною важливістю Е. ця наука викладається в якості самостійної дисципліни або навіть ряду окремих предметів в с. х. вузах і на биофаках. У ветеринарних ін-тах Е. входить до складу паразитології. Науково-дослідна робота в галузі Е. забезпечується в Зоологічному ін-ті Академії наук СРСР, в академіях інших радянських республік, в кафедрах зоології і Е. ун-тов, сел.-госп. внз, у Військово-мед. академії та ін. Цілий ряд дослідних ін-тів (ВІЕМ, тропічні ін-ти, сан.-бактериол. ін-т), тропічні станції, протичумні установи також в різній мірі стосується ентомологічних проблем. Науково-дослідні роботи в галузі захисту рослин від комах-шкідників очолюються Вищим ін-том захисту рослин в системі Ленінської с.-г. академії. Слід зазначити нарешті, що існує багато ентомологічних товариств, з яких нек-рие є найстарішими науковими про-вами. В СРСР вже 75 років працює Держ. всеросійське ентомологічне про-во (в Ленінграді). Мед. Е. в СРСР отримала потужний розвиток після революції. З дореволюційних ентомологів багато уваги відповідних питань приділяли проф. Холодковский, Порчинский та ін. У наст, час особливо енергійно розробляються в СРСР питання, пов’язані з поширенням комахами заразних та паразитарних б-ній людини (воші і паразитарні тифи, блохи і чума, Anopheles і малярія, москіти, мухи і бактеріальні б-ні). Лит. —в доповнення до вказаної при ст. Васекомые: Шкідники тваринництва, сб. під ред. О. Павловського, Л. 1935; Павловський Ст. Курс паразитології людини, М. 1934; Berlese, Grli insetti, Milano, 1909; Metcalf С. a. Flint W. Destructive and useful insects, their habits and control, N. Y. 1928; Weber H. Lehrbuch der Entomologie, Jena, 1933; Z а з k e r F. Die Vorrats-, Speicher — u. Malarialschadllngen, Ст. 1927. Періодичні видання.—Медична паразитологія та паразитарні хвороби, М. з 1932; Паразитоло-гический збірник, Вид. Зоол. ін-ту Академії Наук СРСР, Л. з 1930. &Е. Павловський.

Вивчайте:

КРОВОСПИННІ ЗАСОБИ, haemostatica, haemostyptica, досить велика група різноманітних речовин, дія котор.

 • АРТЕРІОСКЛЕРОЗ

  НОГУШИ Хідей (Hideyo Noguchi, 1876— 1928; японці вимовляють «Ногуси»), відомий японський бактеріолог; підлогу.

 • СЕРОТЕРАПІЯ

  СЕРОТЕРАПІЯ (від лат. serum—сироватка і грец. therapeia—лікування), сироваткове лікування. При великій різноманітності способо.

 • MOLLUSCUMCONTAGIOSUM

  MOLLUSCUMCONTAGIOSUM, заразливий молюск (син. М. sebaceum, M. verrucosum, epithelioma contagiosum та ін), дерматоз.

 • Короткий опис статті: наука вивчає комах ЕНТОМОЛОГІЯ (від грец. entomon—комаха і logos—наука), наука, що вивчає комах.

  Джерело: ЕНТОМОЛОГІЯ

  Також ви можете прочитати